Regulamin sklepu internetowego mebline.be

Firma w regulaminie występuje jako SPRZEDAJĄCY

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mebline.be.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mebline.be, prowadzony jest przez NIVISCA LIMITED Sp.K. Niwiska 24E 98-405 Galewice, REGON: 366054015, NIP: 9970155185.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

2.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NIVISCA LIMITED Sp.K. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mebline.be oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

Zamówienie i płatności

1. Warunkiem zakupu jest złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowy, drogą mailową, lub w telefonicznie.

2. Zamówienie powinno zawierać dokładne dane osobowe klienta, adres dostawy, dwa numery telefonu oraz dokładny opis zamawianej rzeczy.

3. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji klient zobowiązany jest wpłacić zadatek (dotyczy zakupu stołów, krzeseł, mebli tapicerowanych, czyli mebli wykonanych na indywidualne zamówienie). Zadatek różni się od zaliczki tym, iż nie jest zwracany w przypadku.

4. Przy zamówieniach na pozostałe meble (z wyłaczeniem mebli z punktu 3) można skorzystać z płatności za pobraniem - zapłata przy dostawie.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności i uczciwości takiego zamówienia.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny bez transportu.

7. Do każdego zamówienia wystawiamy dokument sprzedaży (faktura).

8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które określone są w zakładce DOSTAWA na stronie internetowej sklepu. Możliwy jest odbiór własny z naszego magazynu.

9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

Realizacja i transport (dostawa)

1. Czas realizacji zamówień to 1-4tygodnie przy meblach skrzyniowych, 2-5tygodni przy meblach na zamówienie.

2. Koszt dostawy określony jest w zakładce DOSTAWA, na stronie internetowej sklepu.

3. KOSZT DOSTAWY NIE DOTYCZY WNIESIENIA. Odbiór dostawy oraz wniesienie leży po stronie klienta.

4. Minimum jeden dzień przed dostawą informujemy telefonicznie o przybliżonej godzinie i dokładnym dniu dostawy.

 

Gwarancje, zwroty i reklamacje

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego od nas bez podania przyczyny w ciągu 50 dni od daty odebrania przesyłki. Nie dotyczy to wyrobów, które są wykonane na zamówienie indywidualne (pufy, stoły, krzesła, meble tapicerowane itp) oraz takich w których na życzenie klienta dokonano zmian. W przypadku rezygnacji z zamówienia, prosimy o przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Formularz znajduje się pod adresem www.mebline.be/formularz-zwrotu

2. Wszystkie towary objęte są gwarancją (24 miesiące).

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

Reklamacje prosimy zgłaszać na stronie www.reklamacje.mebline.be

4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wyrób nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia powinien zostać spisany protokół szkody (dotyczy firm kurierskich), lub stosowna adnotacja na dowodzie dostawy (dotyczy dostawy środkami transportu Sprzedającego), w którym będzie opisana szkoda, data i podpis kuriera/kierowcy. Brak adnotacji/protokołu może spowodować zakwalifikowanie reklamacji jako powstałej nie z winy Sprzedającego.

 

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane są z należytą starannością chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Postanowienia końcowe

1. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Zawartość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

3. We wszystkich przypadkach nie ujętych w powyższym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.